لطفاً سؤالات خود با موضوع تکامل و سعادت را از ربات زیر ارسال نمایید تا جواب آن به صورت صوتی توسط حاج فردوسی در رادیو منهاج فردوسیان داده شود:

https://t.me/hajferdowsi_bot

آدرس رادیو منهاج فردوسیان در تلگرام:

https://t.me/menhajradio