حاج فردوسی

معلم معنویت و مؤلف منهاج فردوسیان

حاج فردوسی

معلم معنویت و مؤلف منهاج فردوسیان

آشنایی با منهاج فردوسیان

آشنایی با منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی سوم)

آغاز هر دوستی و همسفری، آشنایی است، پس لازم است مشتاقان کمال و سعادت در قدم اول، برای همراه شدن با نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، با آن آشنا شوند.

مجموعه‌ی کاملی از سؤالات مرتبط با این نظام جامع تربیتی و همچنین مجموعه‌ی کاملی از سؤالات مرتبط با اصحاب منهاج فردوسیان، در کتاب حاضر، پاسخ داده شده است.
با این توضیح، روشن ‌می‌شود که این کتاب، شاه‌کلید آشنایی با ریشه‌ها، ساقه‌ها و شاخه‌های درخت تناور منهاج فردوسیان است.

مشاهده و دریافت کتاب آشنایی با منهاج فردوسیان

************

قواعد نظری منهاج فردوسیان

قواعد نظری منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی دوم)

در این اثر، تمام دیدگاه‌های معتبر و قابل اعتماد و اعتنایی که در آیات و روایات معتبر آمده، به صورت قاعده و با شماره‌ی مسلسل، تنظیم شده است تا دسترسی به آن، بسیار آسان باشد.
قواعد نظری این کتاب، در چهار فصل، به ترتیب زیر آمده است:
فصل اول: قواعد نظری پایه؛
فصل دوم: قواعد نظری تکمیلی؛
فصل سوم: قواعد نظری تجمّلی؛
فصل چهارم: قواعد نظری استقرائی.
علاوه بر فصول فوق، یک مقدمه، یک خاتمه، لغتنامه و شرح قواعد نظری ستاره‌دار نیز در این کتاب، آمده است.

مشاهده و دریافت کتاب قواعد نظری منهاج فردوسیان

************

قوانین عملی منهاج فردوسیان

قوانین عملی منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی دوم)

در این کتاب، تمام دستورات عملی معتبر و قابل اعتماد و اعتنایی که در آیات و روایات معتبر آمده، به صورت قانون و با شماره‌ی مسلسل، تنظیم شده است تا دسترسی به آن، بسیار آسان باشد. قوانین عملی این کتاب، در ده طبقه، تنظیم شده است.

علاوه بر فصول دهگانه، یک مقدمه، یک خاتمه، لغتنامه و شرح قوانین عملیِ ستاره‌دار نیز در این کتاب، آمده است.

مشاهده و دریافت کتاب قوانین عملی منهاج فردوسیان

 ************

رساله توضیح المسائل منهاج فردوسیان

رساله توضیح المسائل منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

اصحاب منهاج فردوسیان که بنایشان بر «احتیاط» است، علاوه بر قوانین عملی، نیازمند رساله‌ای مبنی بر احتیاط بودند که هم بتوانند از قید تقلید از مرجع خاص، رهیده و هم بتوانند به آسانی و روشنی، فتوای نزدیک‌تر به «احتیاط» را به دست آورند. به این ضرورت، رساله‌‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان، تدوین شد. این رساله، مکمّلی بر قوانین عملی منهاج فردوسیان است.

مشاهده و دریافت کتاب رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان

************

اصول استجماع منهاج فردوسیان

اصول استجماع منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

این کتاب، جهت آشنایی علمای دینی و طلاب حوزه‌های علمیه با نظام تربیتی منهاج فردوسیان، در یازده فصل، به ترتیب زیر، تنظیم شده است:

فصل اول، در بیان ارکان استجماع؛
فصل دوم، در بیان اصول عقلیه‌ی ارزش‌گذاری مستندات قوانین؛
فصل سوم، در بیان مذاق منهاج فردوسیان و چند تنبیه؛
فصل چهارم، در تواتر؛
فصل پنجم، در قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن؛
فصل ششم، در بیان موانع استجماع مذاق منهاج فردوسیان و راه حل آن؛
فصل هفتم، در بیان مستندات سبعه‌ی قواعد و قوانین؛
فصل هشتم، در بیان منابع استجماع منهاج فردوسیان؛
فصل نهم، در جایگاه «عقل» در منهاج فردوسیان؛
فصل دهم، در بیان مصطلحات منهاجی و دلایل اصطلاح؛
فصل یازدهم، در بیان مراحل و طبقات منهاج فردوسیان.

مشاهده و دریافت کتاب اصول استجماع منهاج فردوسیان

************

بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان

بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی دوم)

این کتاب، به غرض ایجاد دو حسّ سفارش‌شده، یعنی «خوف» و «رجاء» یا به عبارت ساده‌تر «ترس» و «امید» در اصحاب منهاج فردوسیان، تألیف شده است. این کتاب، در یک مقدمه‌ی مفصل و چهار فصل به ترتیب زیر است:

فصل اول: در بیان وصف بهشت در آیات؛
فصل دوم: در بیان وصف بهشت در روایات؛
فصل سوم: در بیان وصف جهنم در آیات؛
فصل چهارم: در بیان وصف جهنم در روایات.

برای خرید نسخه‌ی کاغذی این کتاب، با شماره‌ی 09175823286 تماس بگیرید یا در واتساپ، پیام بفرستید.

مشاهده و دریافت کتاب بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان

************

مفاهیم راهبردی در منهاج فردوسیان

مفاهیم راهبردی منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

دامنه‌ی تحریفات صوفیه، تا مفاهیم اساسی و راهبردی در تربیت و تکامل، نیز رسیده و شاید مفهومی را نتوان یافت که از دستبرد این رهزنان دین، سالم مانده باشد. بدین جهت، بازتعریف مفاهیم اساسی، راهبردی و کاربردی تربیتی بر مبنای «منهاج فردوسیان» ضروری به نظر رسید.

این کتاب، به بازتعریف مفاهیم اصلی و کاربردی در تربیت و تکامل می‌پردازد و بر طبق تصریحات قرآن کریم و روایات معتبر شیعه، آن‌ها را بازسازی می‌نماید. برخی از مفاهیمی که در این کتاب، بازتعریف شده است، عبارتند از: آخرت، ابدال، احادیث سینه به سینه، اخلاص، اخلاق، امامت، انسان کامل، اوتاد، بخل، برائت، توحید (توحید عام، توحید خاص و توحید اخص)، جهاد با نفس، چشم برزخی، حرص، دنیا، رجال الغیب، زهد، سکوت، سیادت، شعائر اسلامی، ضبط خیال، طیّ الارض، عقل، فناء فی الله، قیام حسینی، مکاشفه، موت اختیاری، نبوت، نیّت، ولایت، وحدت وجود.

مشاهده و دریافت کتاب مفاهیم راهبردی در منهاج فردوسیان

************

اصول احتیاط منهاج فردوسیان

اصول احتیاط منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

این کتاب، در حکم مقدمه‌ای مفصل بر رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان است. کسانی که بخواهند با نحوه‌ی عمل‌کرد و نوآوری‌های رساله‌ی توضیح المسائل آشنا شوند، باید این کتاب را مطالعه نمایند. البته مطالعه‌ی این کتاب، برای استفاده از رساله‌ی توضیح المسائل، ضروری نیست.

این کتاب می‌تواند راهنمای مجتهدین و فضلای حوزوی در شناخت بهتر و آشنایی بیشتر با مبانی «احتیاط» و همچنین مطالب مرتبط با «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» باشد.

مشاهده و دریافت کتاب اصول احتیاط منهاج فردوسیان

************

موسیقی در منهاج فردوسیان

موسیقی در منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

یکی از گناهانی که زشتی آن ریخته و جزء زندگی امروزی ما شده، نواختن و گوش دادن به موسیقی است. موسیقی همچون خون در رگ‌های انسان امروزی، جریان دارد. گویا همه دست به دست هم داده‌اند که گوش بشر تمدن‌زده را از انواع صداهای موزون مصنوعی، پر کنند. و انسان، در معرکه‌ی عربده‌ی سازها و ضجّه‌ی خوانندگان، بیچاره می‌شود.
مصیبت اصلی از آنجا شروع می‌گردد که صوفیه (خذلهم الله)، موسیقی را مایه‌ی تکامل روح می‌دانند و روانشناسی جدید، موسیقی را آرام‌بخش می‌شمارد و فرادرمانی، موسیقی را موجب التیام دردها و ترمیم بافت‌ها معرفی می‌کند!

این کتاب، برای بازخوانی این پدیده‌ی شوم و فراگیر، از منظر وحی، یعنی آیات قرآن کریم و روایات شیعه و عامه، نوشته شده است تا جوابی مستدل به آنانی باشد که موسیقی عرفانی را ترویج می‌کنند و آن را راهی برای رسیدن کمال و لطافت روح می‌شمارند.

مشاهده و دریافت کتاب موسیقی در منهاج فردوسیان

************

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان ـ جلد اول

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان
(جلد اول)

گاهی وقت‌ها در خلال سؤال و جواب‌ها و نامه‌های رسیده، مطالبی مطرح می‌شد که در آثار رسمی منهاج فردوسیان نیامده بود؛ ولی می‌توانست راهگشای عده‌ای از منهاجیون و منهاجیات باشد. لهذا نامه‌های رسیده، بعد از حذف مشخصات و خصوصیات فرستنده، در اختیار عموم قرار گرفت. آنچه در جلد اول این کتاب آمده، نامه‌های رسیده در فاصله‌ی مهرماه 1389 تا مهرماه 1391 شمسی و جواب‌های حاج فردوسی است.

مشاهده و دریافت کتاب مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان (جلد اول)

 ************

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان ـ جلد دوم

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان
(جلد دوم)

گاهی وقت‌ها در خلال سؤال و جواب‌ها و نامه‌های رسیده، مطالبی مطرح می‌شد که در آثار رسمی منهاج فردوسیان نیامده بود؛ ولی می‌توانست راهگشای عده‌ای از منهاجیون و منهاجیات باشد. لهذا نامه‌های رسیده، بعد از حذف مشخصات و خصوصیات فرستنده، در اختیار عموم قرار گرفت. آنچه در جلد دوم این کتاب آمده، نامه‌های رسیده در فاصله‌ی مهرماه 1391 تا اسفندماه 1399 شمسی و جواب‌های حاج فردوسی است.

مشاهده و دریافت کتاب مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان (جلد دوم)

************

مهره‌ی مار

مهره‌ی مار
(نسخه‌ی اول)

در این کتاب، مهارتی در قالب داستان، آموزش داده می‌شود تا خواننده‌ای که این مهارت را به کار ببندد، به خواسته‌هایش برسد. در این کتاب، به طور ضمنی به این سؤالات پاسخ داده شده است:
چگونه ثروتمند شوم؟
چگونه به آرامش برسم؟
چگونه همسر مناسبی بیابم؟
چگونه در سلامتی کامل باشم؟
چگونه شغل مناسبم را پیدا کنم؟
چگونه مشکلات خود را حل کنم؟

مشاهده و دریافت کتاب مهره‌ی مار 

************

تعداد نظراتی که بر این مطلب نوشته شده است: ۰ نظر

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب، اظهار نظر می‌کند
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
این وبگاه در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شماره‌ی شامد: «1 - 1 - 769104 - 65 - 0 - 3» ثبت شده و تابع قوانین مکتوب جمهوری اسلامی ایران است. / مطالب این وبگاه، وقف عام بوده و نشر آن، حتی بدون نام، آزاد است