حاج فردوسی

معلم معنویت و مؤلف منهاج فردوسیان

حاج فردوسی

معلم معنویت و مؤلف منهاج فردوسیان

مسأله‌ی 2624: نباید گوشت خفّاش، طاووس، مینا و جمیع انواع کلاغ و هر پرندهای که مثل شاهین و عقاب و باز، چنگال دارد یا هنگام پرواز، بال‌زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد را بخورید و همچنین هر مرغی که چینه‌دان و سنگدان و خارِ پشت پا ندارد، مگر آن که معلوم باشد که بالزدنش بیشتر از صاف نگهداشتن بالش است. ولی می‌توانید گوشت مرغ خانگی و کبوتر و اقسام گنجشک را بخورید و بلبل و سار و چکاوک را از اقسام گنجشک بدانید. و از خوردن گوشت پرستو و هدهد پرهیز کنید.
مسأله‌ی 2625: هر گاه چیزی که روح دارد را از حیوان زنده جدا نمایید، مثلاً دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرید، آن را نجس و خوردنش را حرام بدانید.
مسأله‌ی 2626: شانزده چیز از حیوانات حلالگوشت را نباید بخورید:
1ـ خون؛
2ـ فضله: یعنی ادرار و مدفوع؛
3ـ نری: یعنی آلت تناسلی جنس نر؛
4ـ فرج: یعنی آلت تناسلی جنس ماده؛
5ـ بچهدان: یعنی زهدان، کیسه‌ای که بچه در آن پرورش می‌یابد، معادل رحم در انسان؛
6ـ غدد: که آن را دشول می‌گویند؛
7ـ تخم: که آن را خایه، بیضه و دنبلان می‌گویند؛
8ـ پیه‌خوره: چیزی که در مغز سر است و به شکل نخود می‌باشد؛
9ـ مغز حرام: که در میان تیره‌ی پشت است و به آن «نخاع» می‌گویند؛
10ـ پَی: که در دو طرف تیره‌ی پشت است؛
11ـ زهرهدان؛ معادل کیسه‌ی صفراء در انسان که مایع زردرنگ و تلخی در آن جمع می‌شود.
12ـ سپرز: یا همان طحال، کیسه‌ای در سمت چپ بدن که محل جمع‌شدن خون غلیظ (گلبول‌های قرمز) است؛
13ـ بولدان: یا مثانه، کیسه‌ای که محل جمع شدن ادرار است؛
14ـ حدقه‌ی چشم: یعنی مردمک، توده‌ی سیاه‌رنگی که در میان پیه چشم است؛
15ـ ذات الاشاجع: چیزی که در میان سُم است؛
16 ـ دریچه‌های دل: یعنی دو زایده بر بالای دل که به «گوش دل» هم شهرت دارد.
مسأله‌ی 2627: نباید خبائث، یعنی چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفر است، بخورید، مثل سرگین و آب بینی، ولی اگر پاک باشد و مقدار اندکی از آن با چیز حلالی چنان مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود، مثل این که سرگین گوسفند در شیر افتد و بیرون آورده شود، خوردن آن را دارای اشکال ندانید.
مسأله‌ی 2628: نباید خاک بخورید و اگر بخواهید از خاک مرقد مطهر حضرت سیدالشهدا (علیهالسلام) برای شفا استفاده کنید، باید آن را در آب حل کنید تا مستهلک شود.
مسأله‌ی 2629: تا زمانی که آب بینی و خلط سینه به فضای دهانتان نیامده، می‌توانید فرو ببرید، ولی اگر به فضای دهان آمد، بیرون بیاندازید و بهتر است غذایی که موقع خلال کردن از لابلای دندانهایتان بیرون می‌آید را فرو ندهید.
مسأله‌ی 2630: نباید چیزی که برای سلامتی‌تان ضرر دارد بخورید و بیاشامید، و شایسته است خوردن و آشامیدن چیزهایی که ضرر کم دارد، مانند سوسیس، کالباس، چای و نوشابه‌های صنعتی گازدار را ترک کنید.
مسأله‌ی 2631: هر گاه انسانی با اسب یا قاطر یا الاغ نزدیکی نماید، نباید از گوشت آن یا نسل آن بخورید و باید ادرار و سرگینش را نجس بشمارید، و باید آنها را از شهر بیرون ببرید، و در جای دیگری بفروشید، و هر گاه مرتکب چنین گناهی شده باشید، باید قیمتش را به صاحبش بدهید.
مسأله‌ی 2632: هر گاه با حیوانِ حلالگوشتی که مرسوم است گوشت آن را می‌خورند مانند گاو و گوسفند نزدیکی شود، ادرار و سرگین خود آنها و نسل آنها که بعد از نزدیکی به دنیا بیایند را نجس بشمارید و از خوردن گوشت و آشامیدن شیر آنها و همین طور از خوردن گوشت و آشامیدن شیر نسل آنها که بعد از نزدیکی به دنیا بیایند، پرهیز کنید، چه نزدیکی در قُبل باشد و چه در دُبر، چه کسی که نزدیکی کرده صغیر باشد یا کبیر، عالم باشد یا جاهل، اختیار داشته باشد یا مجبور باشد، حیوانی که با او نزدیکی‌شده نر باشد یا ماده. پس باید فوری آن حیوان را بکشید و بسوزانید که اگر با حیوان دیگری نزدیکی کند، از شیر آن حیوان هم نباید بخورید و اگر مرتکب چنین کاری شدید، باید پول آن را به صاحبش بدهید.
مسأله‌ی 2633: نباید شراب یا مست‌کننده‌ی دیگر بنوشید، و نوشیدنش را یکی از بزرگترین گناهان بشمارید.
مسأله‌ی 2634: نباید سر سفرهای که در آن شراب خورده می‌شود بنشینید و نباید از آن سفره چیزی بخورید.
مسأله‌ی 2635: باید مسلمان دیگری که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد را نان و آب بدهید و او را از مرگ نجات دهید.
چیزهایی که خوب است موقع غذا خوردن رعایت کنید
مسأله‌ی 2636: خوب است چند چیز را در غذا خوردن مراعات کنید:
اول: هر دو دستتان را پیش از غذا بشویید و با حوله و دستمال خشک نکنید.
دوم: بعد از غذا، دستان خود را بشویید و با دستمال خشک کنید.
سوم: هر گاه میزبان باشید، پیش از میهمان‌ها شروع به غذا خوردن کنید و بعد از همه دست بکشید، و پیش از غذا، اول خودتان دستانتان را بشویید، بعد کسی که طرف راستتان نشسته و همین طور تا برسد به کسی که طرف چپتان نشسته، و بعد از غذا، اول کسی که طرف چپتان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به طرف راستتان برسد و به شما ختم شود.
چهارم: در اول غذا «بِسمِ الله» بگویید، ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر کدام از آنها، «بِسمِ الله» بگویید.
پنجم: با دست راست غذا بخورید.
ششم: با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورید و با دو انگشت نخورید.
هفتم: اگر با چند نفر دیگر، بر سر یک سفره نشستهاید، از غذای جلو خودتان بخورید.
هشتم: لقمه‌هایتان را کوچک بردارید.
نهم: سرسفره زیاد بنشینید و غذا خوردن را طول بدهید.
دهم: غذایتان را خوب بجوید.
یازدهم: بعد از غذا، خداوند روزی‌رسان را شکر کنید.
دوازدهم: انگشتهایی که آغشته به غذا شده را بلیسید.
سیزدهم: بعد از غذا خلال نمایید، ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال نکنید.
چهاردهم: آنچه در سفره می‌ریزد را جمع کنید و بخورید. ولی اگر در بیابان غذا می‌خورید، بهتر است آنچه می‌ریزد را برای پرندگان و حیوانات بگذارید.
پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورید و در بین روز و در بین شب غذا نخورید.
شانزدهم: بعداز خوردن غذا به پشت بخوابید و پای راست را روی پای چپ بیاندازید.
هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمک بخورید.
هجدهم: میوه را پیش از خوردن، با آب بشویید.
موارد دقیق و بیشتر در کتاب «مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان» آمده است، بدان کتاب مراجعه کنید.
چیزهایی که خوب است در غذا خوردن ترک کنید
مسأله‌ی 2637: چند چیز را در غذا خوردن ترک کنید:
اول: در حال سیری غذا نخورید.
دوم: پرخوری نکنید. در روایت است که خداوند متعال بیشتر از هر چیزی از شکم پُر بدش می‌آید.
سوم: در موقع غذا خوردن به صورت کسی نگاه نکنید.
چهارم: غذای داغ نخورید.
پنجم: در چیزی که می‌خورید یا می‌آشامید، فوت نکنید.
ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر غذای دیگر نمانید.
هفتم: نان را از سر بی‌اعتنایی، با کارد پاره نکنید.
هشتم: نان را زیر ظرف غذا نگذارید.
نهم: استخوانها را به طور کامل از گوشت، پاک نکنید.
دهم: میوه‌هایی که امکان دارد را پوست بکنید.
یازدهم: میوهها را پیش از آن که کاملاً بخورید، دور نیاندازید.
موارد دقیق و بیشتر در کتاب «مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان» آمده است، بدان کتاب مراجعه کنید.
چیزهایی که خوب است در نوشیدن آب مراعات کنید
مسأله‌ی 2638: خوب است چند چیز را در آشامیدن آب مراعات کنید:
اول: آب را به طور مکیدن بیاشامید.
دوم: در روز، ایستاده آب بنوشید.
سوم: پیش از آشامیدن آب، «بِسمِ الله» و بعد از آن «الحَمدُ لله» بگویید.
چهارم: آب را به سه نفس بیاشامید.
پنجم: از روی میل آب بیاشامید.
ششم: بعد از آشامیدن آب، حضرت اباعبدالله (علیهالسلام) و اهل بیت ایشان را یاد کنید و قاتلان آن حضرت را لعنت نمایید.
موارد دقیق و بیشتر در کتاب «مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان» آمده است، بدان کتاب مراجعه کنید.
چیزهایی که خوب است در نوشیدن آب، ترک کنید
مسأله‌ی 2639: خوب است چند چیز را در آشامیدن آب ترک کنید:
اول: زیاد آب ننوشید.
دوم: بعد از غذای چرب، آب ننوشید.
سوم: در شب، به حال ایستاده، آب ننوشید.
چهارم: آب را با دست چپ ننوشید.
پنجم: از جای شکسته‌ی کوزه و جایی که دسته‌ی آن است، آب ننوشید.
موارد دقیق و بیشتر در کتاب «مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان» آمده است، بدان کتاب مراجعه کنید.

تعداد نظراتی که بر این مطلب نوشته شده است: ۰ نظر

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب، اظهار نظر می‌کند
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
این وبگاه در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شماره‌ی شامد: «1 - 1 - 769104 - 65 - 0 - 3» ثبت شده و تابع قوانین مکتوب جمهوری اسلامی ایران است. / مطالب این وبگاه، وقف عام بوده و نشر آن، حتی بدون نام، آزاد است